۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

کلید موفقیت

  • فراموش مکن: درکره ی زمین هیچ چیز بزرگ و ارجمندی نیست مگر انسان، ودرانسان هیچ چیز بزرگ نیست، مگرذهن!
  • این فارمول را بخاطر بسپار: نه بار به زمین بخور، ده بار برخیز!
  • همیشه همچون توپ پلاستیکی باشید که هرچه محکمتر به زمین می خورد بالاتر می رود.
  • پذیرفتن آنکه خطا کرده اید،بهترین شیوهای است که نشان می دهد کمی عاقل تر شده اید!
  • خرد در مقدار دانش و آگاهی نیست، بلکه در میزان بهره وری از آن است.
  • بخاطر بسپار: اعتماد کردن به هر کس و اعتماد نکردن به هیچ کس هردوی شکستیست برابر!
  • یادداشت کنید: یک کلمه جادویی شش حرفی که شما را به همه آرزوهایتان می رساند( خ-و-ا-س-ت-ن )!
  • یادت باشد: دیگران را آزاد بگذار،آزاد در پذیرفتن تو؛ آزاد در روی گردانیدن از تو!
  • یکی از راههای خوب زندگی کردن در این دنیا، این است که هر کس گورستانی به اندازه ی کافی وسیع میداشت تا تقصیرات دیگران را در آن دفن کند!
  • به خاطر بسپار: نگذارید روزی برسد که با خود بگویی: زمان را تباه کردم و حالا زمان مرا تباه می کند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر