۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

جملات جادو میکنند!!!

 • فراموش نکن! همین حال اگر گریه کنی یا بخندی! بلاخره می گذرد، امتحان کن!
 • جای تأسف است! ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم، ولی برای غمگین بودن نیازی به هیچ بهانه ای نداریم!
 • راستی اگر میخواهید سن واقعی خود را بفهمید خود را در عبارت زیر بنگرید وبیابید:
 1. جوان در « حال » زندگی می کند.
 2. میانسال در « گذشته و آینده » می کند.
 3. پیر در « گذشته » زندگی می کند.                                                                            
 • یادت باشد: وقتی همه با تو هم عقیده شدند آنگاه مطمئن باش که اشتباه کرده ای!!  
 • می دانی راز شکست چیست؟ راضی کردن همگان!
 • بزرگترین اشتباه ما در این است که پیوسته از اشتباه کردن واهمه داشته باشیم!
 • بعضی اوقات روباه باش که دامها را تشخیص دهی و گاهی شیر باش که گرگ ها را بترسانی!!
 • روانشناسان معتقدند: برای دوست داشتن خود باید ابتدا خویش را ببخشیم و احساس گناه را از خود دور کنیم وباور کنیم که ما به دینا آمده ایم تا اشتباه کنیم وبه خود  اجازه دهیم تا گاهی، کمی ساده دل و ناشی باشیم!
 • امانوئل می گوید: ویرانگرترین، بی ثمرترین و راکدترین نیرو احساس گناه است!
 • « احساس گناه یعنی، حذف کردن اراده خداوند در زمین!»